PHP & MySQL

Có thể bạn muốn xem

Tạo CSDL MySQL trong PHP

Trong bài hướng dẫn tự học lập trình PHP này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo cơ sở dữ liệu MySQL trong Lập trình Web với PHP theo 3 cách.

Hướng dẫn kết nối MySQL trong PHP: MySQLi và PDO

Trong bài hướng dẫn tự học PHP này, bạn sẽ học 3 cách kết nối với máy chủ MySQL bằng PHP với MySQLi và PDO.

Giới thiệu về PHP & MySQL

MySQL là hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng với ngôn ngữ PHP. Đây được coi là "Cặp bài trùng" làm mưa làm gió lĩnh vực lập trình Web.