PHP Nâng cao

Có thể bạn muốn xem

Bài 26: Hướng dẫn gửi Email trong PHP

Trong bài hướng dẫn học lập trình PHP này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách cách gửi email văn bản thông thường hoặc HTML đơn giản trong PHP bằng hàm mail().

Bài 23: Hướng dẫn Download file bằng PHP

Bạn có thể bắt buộc hình ảnh hoặc loại file khác tải (Download) trực tiếp xuống máy tính của người dùng bằng hàm readfile() của PHP.

Bài 22: 2 Bước Upload File lên Server trong PHP

Trong khuôn khổ bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách upload file lên server từ xa bằng cách sử dụng biểu mẫu HTML và PHP đơn giản.

Bài 21: Làm việc với thu mục trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ học cách xử lý các vấn đề liên quan và làm việc với thư mục bằng PHP.

Tìm hiểu về File System Function trong PHP

Hướng dẫn cách tạo, truy cập (hoặc đọc) và thao tác các tệp một cách linh hoạt bằng các hàm hệ thống tệp (file system functions) của PHP.

Bài 19: Hướng dẫn iclude và require trong PHP

Trong bài học này chúng ta sẽ học về include và require trong lập trình PHP. Học Lập Trình PHP từ A - Z