Tự học CSS3

Có thể bạn muốn xem

Thuộc tính float trong CSS

Thuộc tính float của CSS chỉ định sắp xếp các phần tử theo chiều ngang. Đây là thuộc tính dàn trang căn bản mà bất cứ lập trình viên phát triển web nào cũng phải biết.

Thuộc tính z-index trong CSS

Thuộc tính z-index trong CSS có thể được sử dụng kết hợp với thuộc tính position để tạo hiệu ứng layer (xếp chồng phần tử) như Photoshop.

Position trong CSS

Thuộc tính position trong CSS xác định vị trí, cách một phần tử sẽ được định vị trên một trang như thế nào. Trong bài này bạn sẽ học về positon: default | relative | absolute | fixed

Thuộc tính visibility trong CSS

Thuộc tính visibility trong CSS là thuộc tính sử dụng để xác định khả năng hiển thị của một phần tử (hiển thị hay bị ẩn).

Thuộc tính Display trong CSS

Như đã nhắc đến trong bài học trước, thuộc tính display trong CSS kiểm soát loại hộp được tạo bởi một phần tử. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nó.

Block và Inline

Trong định dạng trực quan chúng ta sẽ quan tâm đến nhiều thứ, nhưng có loại phần tử Block và Inline trong CSS vẫn thường hay làm mọi người nhầm lẫn.