Giới thiệu về PHP & MySQL

0
678
Giới thiệu về PHP & MySQL

MySQL là hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng với ngôn ngữ PHP. Đây được coi là “Cặp bài trùng” làm mưa làm gió lĩnh vực lập trình Web.

Giới thiệu về PHP & MySQL
Giới thiệu về PHP & MySQL

MySQL là gì?

MySQL là một trong những hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến nhất đang được sử dụng trên Web hiện nay. Nó có sẵn, miễn phí và dễ cài đặt, tuy nhiên nếu bạn đã cài đặt Wamperver thì nó đã có sẵn trên máy của bạn.

MySQL database server có một số lợi ích như sau:

  • MySQL rất dễ sử dụng, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, nhanh, an toàn và có thể mở rộng.
  • MySQL chạy trên một loạt các hệ điều hành, bao gồm UNIX hoặc Linux, Microsoft Windows, Apple Mac OS X và các hệ điều hành khác.
  • MySQL hỗ trợ SQL chuẩn (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc).
  • MySQL là giải pháp cơ sở dữ liệu lý tưởng cho cả ứng dụng nhỏ và lớn.
  • MySQL được phát triển và phân phối bởi Tập đoàn Oracle.
  • MySQL bao gồm các lớp bảo mật dữ liệu giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của website.

Cơ sở dữ liệu MySQL lưu trữ dữ liệu vào các bảng như các cơ sở dữ liệu quan hệ khác. Trong đó, bảng là tập hợp các dữ liệu liên quan và được chia thành các hàng và cột.

Mỗi hàng trong một bảng biểu thị một bản ghi dữ liệu vốn được kết nối với nhau như thông tin liên quan đến một người cụ thể, trong khi mỗi cột đại diện cho một trường cụ thể như id, First_name, last_name, email, v.v.

Cấu trúc của một bảng MySQL đơn giản chứa thông tin chung của nhan_vien có thể giống như thế này:

Ví dụ về bảng MySQL đơn giản
Ví dụ về bảng MySQL đơn giản
  • Bật mí: Các trang web như Facebook, Twitter, Wikipedia sử dụng MySQL để lưu trữ CSLD. Vì thế, bạn có thể hiểu được khả năng của MySQL chứ?

Nói chuyện với MySQL bằng SQL

Có thể bạn biết chưa biết, SQL Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, là ngôn ngữ đơn giản, được tiêu chuẩn hóa để giao tiếp với các cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL.

Với SQL, bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào liên quan đến cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như tạo cơ sở dữ liệubảng, lưu dữ liệu trong bảng cơ sở dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu cho các bản ghi cụ thể, xóa và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Hãy thử xem truy vấn SQL tiêu chuẩn sau đây sẽ trả về địa chỉ email của một người có tên bằng với “Sênh” trong bảng nhan_vien:

SELECT email FROM nhan_vien WHERE first_name="Sênh"

Nếu bạn thực hiện truy vấn SQL ở trên, chúng ta sẽ nhận được bản ghi như sau:

trieutonsenh@gmail.com

Lời kết

PHP MySQL là một cặp với nhau. Nếu bạn muốn Học lập trình web với PHP thì không có cách nào dễ dàng, hiệu qur hơn để thao tác với cơ sở dữ liệu bằng MySQL.

>> Tham khảo thêm: Lợi ích của Lập trình Web với PHP & MySQL

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here