Bài 2: Viết đoạn code PHP đầu tiên.

“Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”

Bill Gates

Microsoft

Để bắt đầu viết code PHP bạn cần cài đặt WampServer hoặc XAMPP trên PC của bạn để nhanh chóng tạo các ứng dụng web với Apache, PHP và cơ sở dữ liệu MySQL.

Thêm nữa là bạn cần phải có một phần mềm để viết code PHP nữa.

>>> Xem chi tiết hướng dẫn cài Netbeans và XAMPP

1. Bắt đầu với PHP bạn cần biết kiến thức gì?

Bởi vì PHP là ngôn ngữ Script (Ngôn ngữ kịch bản) sử dụng để lập trình web và viết code PHP thường kết hợp với HTML nên để tốt nhất thì bạn cần hiểu chút về cách viết web tĩnh bằng HTML, CSS trước đã.

Nếu bạn chưa biết thì học tại đây:

>>> Học HTML5

>>> Học CSS

2. Thiết lập máy chủ web cục bộ

Như đã nói PHP script thực thi trên một máy chủ web chạy PHP. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu viết bất kỳ chương trình PHP nào, bạn cần cài đặt chương trình sau trên máy tính của mình.

  • Apache Web server
  • PHP engine
  • MySQL database server

Bạn có thể cài đặt chúng riêng lẻ hoặc chọn gói được cấu hình sẵn cho hệ điều hành của bạn như Linux và Windows. Gói được cấu hình sẵn phổ biến là XAMPP và WampServer.

(Các bạn chỉ cần cài đặt XAMPP hoặc WampServer là đã cài đặt được 3 trong 1 rồi.)

Note: Series này sẽ sử dụng WampServer để thực hành. Bạn cũng có thể sử dụng XAMPP. Không quan trọng đâu. Chức năng của nó là tương đối giống nhau.

WampServer là một môi trường phát triển web Windows. Nó cho phép bạn tạo các ứng dụng web với Apache2, PHP và cơ sở dữ liệu MySQL.

Nó cũng sẽ cung cấp công cụ quản trị MySQL là PhpMyAdmin để dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu của bạn bằng trình duyệt web.

>>> Trang web chính thức để tải xuống và hướng dẫn cài đặt cho WampServer:
http://www.wampserver.com/en/

Hoặc
>>> Trang web chính thức để tải xuống và hướng dẫn cài đặt cho XAMPP: https://www.apachefriends.org/download.html

3. Tạo tập lệnh PHP đầu tiên

Bây giờ bạn đã cài đặt thành công WampServer trên máy tính của mình. Trong phần này, chúng tôi sẽ tạo một tập lệnh PHP rất đơn giản hiển thị văn bản “Hello, World” trong cửa sổ trình duyệt.

Ok, nhấp vào biểu tượng WampServer ở đâu đó trên thanh tác vụ Windows của bạn và chọn ‘thư mục www’.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập thư mục ‘www’ thông qua điều hướng C:\\wamp\\ www. Tạo một thư mục con trong thư mục ‘www’, đặt tên nó là ‘project’.

Bây giờ hãy mở Netbeans hoặc bất kỳ trình soạn thảo code yêu thích nào của bạn và tạo một tệp PHP mới, sau đó nhập đoạn code sau đây:

<?php
// Display greeting message
echo "Hello, world!";
?>

Bây giờ hãy lưu tệp này dưới dạng ‘hello.php’ trong thư mục project của bạn (nằm tại C:\\wamp\\www\\project) và xem kết quả trong trình duyệt của bạn thông qua việc truy cập URL này: http://localhost/project/hello.php

Ngoài ra, bạn có thể truy cập tệp ‘hello.php’ thông qua việc chọn tùy chọn localhost và sau đó chọn thư mục project từ menu WampSever trên thanh tác vụ.

PHP có thể được nhúng trong một trang web HTML bình thường. Điều đó có nghĩa là bên trong tài liệu HTML của bạn, bạn có thể viết các câu lệnh PHP, như được minh họa trong ví dụ tiếp theo:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <title>PHP Application</title>
</head>
<body>
<?php
// Display greeting message
echo 'Hello World!';
?>
</body>
</html>

Bạn sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng đoạn code này trong các bài học PHP sắp tới.

Có thể bạn muốn xem

CSS Box Model

Trong hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu về CSS Box Model. Hiểu làm thế nào các phần tử có thể trình bày trực quan trên trang web.

Cách CSS Bảng (Table)

Trong bài hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu toàn tập cách CSS bảng đẹp, CSS table một cách dễ hiểu nhất.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here