Jun V

Có thể bạn muốn xem

CSS Box Model

Trong hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu về CSS Box Model. Hiểu làm thế nào các phần tử có thể trình bày trực quan trên trang web.

Cách CSS Bảng (Table)

Trong bài hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu toàn tập cách CSS bảng đẹp, CSS table một cách dễ hiểu nhất.

Bài viết cùng tác giả

Bài 23: Hướng dẫn Download file bằng PHP

Bạn có thể bắt buộc hình ảnh hoặc loại file khác tải (Download) trực tiếp xuống máy tính của người dùng bằng hàm readfile() của PHP.

Bài 22: 2 Bước Upload File lên Server trong PHP

Trong khuôn khổ bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách upload file lên server từ xa bằng cách sử dụng biểu mẫu HTML và PHP đơn giản.

Bài 21: Làm việc với thu mục trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ học cách xử lý các vấn đề liên quan và làm việc với thư mục bằng PHP.

Tìm hiểu về File System Function trong PHP

Hướng dẫn cách tạo, truy cập (hoặc đọc) và thao tác các tệp một cách linh hoạt bằng các hàm hệ thống tệp (file system functions) của PHP.

Tại sao không nên sử dụng các hàm mysql_ trong PHP nữa

Lý do tại sao người ta không nên sử dụng các hàm mysql_ trong PHP nữa. Nhà phát triển PHP cũng khuyến cáo chuyển sang sử dụng giải pháp khác thay vì dùng các hàm mysql.

Tìm 1 chuỗi bên trong 1 chuỗi khác với PHP.

Giải pháp để kiểm tra xem 1 chuỗi này có nằm trong một chuỗi khác hay không với hàm strops() trong PHP