Jun V

Có thể bạn muốn xem

Bài viết cùng tác giả

Tạo CSDL MySQL trong PHP

Trong bài hướng dẫn tự học lập trình PHP này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo cơ sở dữ liệu MySQL trong Lập trình Web với PHP theo 3 cách.

Hướng dẫn kết nối MySQL trong PHP: MySQLi và PDO

Trong bài hướng dẫn tự học PHP này, bạn sẽ học 3 cách kết nối với máy chủ MySQL bằng PHP với MySQLi và PDO.

Giới thiệu về PHP & MySQL

MySQL là hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng với ngôn ngữ PHP. Đây được coi là "Cặp bài trùng" làm mưa làm gió lĩnh vực lập trình Web.

Xử lý Ngoại lệ trong PHP

Trong bài hướng dẫn tự học lập trình PHP này, bạn sẽ học xử lý ngoại lệ bằng cách ném (throw) và bắt (catch) trong PHP.

Biểu thức chính quy trong PHP – Regular Expressions

Biểu thức chính quy, thường được gọi là 'regex' hoặc 'RegExp', là một chuỗi văn bản có định dạng đặc biệt được sử dụng để tìm các mẫu trong văn bản.

JSON Parsing: Phân giải dữ liệu JSON với PHP

Trong bài hướng dẫn tự học Lập trình PHP này, bạn sẽ dược học cách mã hóa (endcode) và giải mã (decode) dữ liệu JSON trong PHP.