Jun V

Có thể bạn muốn xem

Bài viết cùng tác giả

Bài 6: Echo và Print trong PHP

Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng các câu lệnh echo và print trong PHP để hiển thị dữ liệu trong trình duyệt web.

Bài 5: Constant (Hằng số) trong PHP

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các hằng số (constant) để lưu trữ các giá trị cố định trong PHP.

Bài 4: Biến trong PHP

Bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biến trong PHP, cách khai báo và cách đặt tên biến trong PHP

Bài 3: Cú pháp PHP (PHP Syntax)

Bài này chúng ta sẽ học cách viết cú pháp PHP chuẩn. Cách comment và các trường hợp phân biệt HOA thường trong PHP

Bài 2: Viết đoạn code PHP đầu tiên.

Bắt đầu cài đặt máy chủ cục bộ và phần mềm soạn thảo code. Hướng dẫn viết và chạy file PHP đầu tiên.

Giới thiệu về PHP – PHP Dev

Giới thiệu một chút về ngôn ngữ PHP và series bài viết hướng dẫn lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao.