Jun V

Có thể bạn muốn xem

Bài viết cùng tác giả

Background trong CSS3

Bên dưới đây sẽ mô tả cho bạn tất cả các tính năng mới về background của CSS3, để biết các thuộc tính khác liên quan đến background, vui lòng xem lại bài hướng dẫn Backgroud trong CSS.

Gradient trong CSS3

Tính năng Gradient trong CSS3 cho phép bạn tạo gradient từ màu này sang màu khác mà không cần sử dụng bất kỳ hình ảnh nào. Tính năng Gradient trong CSS3 cung...

Màu sắc (COLOR) trong CSS3

Đến phiên bản CSS3, chúng ta có một số cách mới để xác định giá trị màu là rgba(), hsl() và hsla(). Trong phần bên dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về từng cách xác định màu này.

Border trong CSS3

CSS3 cung cấp hai thuộc tính mới để tạo kiểu đường viền của một phần tử theo cách thanh lịch hơn - thuộc tính border-image để thêm hình ảnh vào đường viền và thuộc tính border-radius để tạo các góc bo tròn mà không cần sử dụng bất kỳ hình ảnh nào như trong phiên bản trước.

Bộ chọn thuộc tính trong CSS

Bộ chọn thuộc tính trong CSS cung cấp một cách dễ dàng và mạnh mẽ để áp dụng các quy tắc CSS lên các phần tử có thuộc tính nhất định.

Thuộc tính opacity trong CSS

Độ mờ đục (opacity) bây giờ là một phần của đặc tả CSS3, nhưng nó đã có mặt từ rất lâu. Tuy nhiên, các trình duyệt cũ có nhiều cách khác nhau để kiểm soát độ mờ hoặc độ trong suốt.